AA Reality Košice odkúpenie nehnuteľností v Košiciach a blízkom okolí

Odkúpime Váš byt v Košiciach v hotovosti - aj zadĺžený

0918 18 55 18

Ako prebieha výkup nehnuteľnosti

Spolupráca s našimi klientmi spravidla prebieha v nasledovnom postupe:

1. krok: Zoznámenie a analýza

Aj keď sa Vám môže zdať Vaša situácia bezvýchodisková, stačí ak sa s nami skontaktuje prostredníctvom telefónu 0918 18 55 18, alebo e-mailom info@aarealitykosice.sk kedykoľvek počas celého týždňa. Dohovoríme sa na osobnom stretnutí, počas ktorého analyzujeme Vaše potreby a ciele, poskytnete nám k nahliadnutiu potrebné dokumenty, zodpovieme Vám Vaše otázky a s Vaším súhlasom, sa urobí obhliadka Vášho bytu.

2. krok: Obhliadka a stanovenie spoločného postupu

Náš zodpovedný pracovník vykoná ohliadku Vášho bytu, prezrie doplňujúce doklady, prípadne dokumenty o Vašich prípadných záväzkoch a ponúkneme Vám riešenie pri oddlžovaní bytu, ktoré Vám pomôže neprísť o celý majetok za smiešnu sumu. Dohodneme sa na spoločnom postupe pri výkupe, oddlžení bytu, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov, nedoplatok, vyplatení úverov v bankách, či v nebankových inštitúciách, a pod. S Vami sa dohodneme na spôsobe a termíne vyplatenia dlhov, dražby, exekúcie, kúpnej ceny atď.. Vyhnete sa tak ďalším poplatkom, každodenne narastajúcim úrokom, nepríjemným telefonátom.

3. krok: Vyrovnanie dlhov klienta a oddlženie nehnuteľnosti

Uzavrieme s Vami dohodu v súvislosti s realizáciou dohodnutého spoločného postupu.V dohodnutom rozsahu uhradíme Vaše záväzky, vyriešime exekučné a dražobné konania, zastúpime Vás pri jednaní s veriteľmi a úradmi (katastrálny úrad, spoločenstvom vlastníkov bytov / správca bytu, dodávateľmi médií, banky, nebankové inštitúcie, atď.).

4. krok: Zrealizujeme samotné oddlženie, predaj alebo odkúpenie bytu.

 

Následnosť jednotlivých krokov sa môže líšiť v závislosti od charakteru jednotlivých obchodných prípadov. Vyriešenie situácie je podľa toho, či máte záujem o výkup bytu, hrozí Vám dražba, alebo neviete svoj byt predať dostatočne rýchlo a výhodne.

 

Kontaktný formulár

*
*
*
*
* označené polia sú povinné